Můžete nám poradit,který typ jazykové učebny je pro výuku nejvhodnější?

Plánujeme si pořídit učebnu jazyků z vlastních prostředků.

Nejvhodnější a nejprodávanější jsou učebny s ovládacím pultem učitele jestliže byly navrženy na dlouhou dobu životnosti a nabízené se zárukou min. 10let. Učitelský pult musí být velmi jednoduše ovladatelný a spolehlivý s možností využití internetu,interaktivních učebnic,připojením personálního počítače, iPadu,interaktivní tabule,mobilního telefonu...

Jazykové učebny ovládané pouze z personálního počítače jsou cenově velmi výhodné caa 50tisKč, ale s mnohem problematičtějším ovládáním a mnohem menší spolehlivostí .Jsou to typy učeben, které pro svoji nepraktičnost pro výuku jazyků jsou nejméně žádané . Životnost je většinou dána samotným personálním počítačem a bývá zpravidla max. 4 roky.

Učebny,které obsahují na každém žákovském místě včetně učitelského personální počítač jsou velmi drahé, složité na ovládání,náročné na údržbu,odvádějí pozornost studentů soustředěním se na samotný počítač. Aby se tyto učebny alespoň částečně využívaly,vyžadují zdatnou obsluhu,která pracuje pouze s touto soupravou a není zatěžována jinými povinostmi ve škole.

Střídání obsluhy v učebně je také velmi problematické vzhledem k většinou přenastavení parametrů soupravy předešlým vyučujícím. Tento typ jazykové učebny je vzhledem k poměrně vysoké ceně dodávám do škol přes iROPY a proto nevyžaduje zatížení rozpočtu školy.

Petr Zetek – PZK

Max. Gorkého 68
794 01 KRNOV
CZECH REPUBLIC

IČO: 10595511
DIČ: CZ530130087

mobil: (+420) 602 419 577
e-mail: pzkcz@seznam.cz